شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرکرد
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱ آبان
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان:
برنامه ایمنی آب شر ب روستاها در شرکت آب وفاضلاب روستایی استان چهارمحال وبختیاری
این برنامه بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد

برنامه ایمنی آب شرب که با هدف نظارت برحسن اجرای برنامه واطمینان از کیفیت آب از نقطه تولید تا مصرف براساس مدیریت ریسک ،در مجتمع شریف آباد شهرستان فارسان در حال انجام است مورد ممیزی قرار گرفت .این ممیزی بصورت ویدئو کنفرانس با مشارکت مهندس ایرجی ممیز تعیین شده از سوی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ودکتر چراغپور مدیر کنترل کیفیت شرکت آبفار استان در تاریخ 10/5/1398انجام شد گامهای انجام شده واقدامات صورت گرفته توسط ممیز بررسی شد وبراساس عملکرد شرکت آبفار استان کاملا رضایت بخش ارزیابی شد

تاریخ:
1398/05/13
تعداد بازدید:
260
منبع:
روابط عمومی
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان چهارمحال و بختیاری
Powered by DorsaPortal