شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرکرد
۱۳۹۹ جمعه ۴ مهر
حوزه مدیرعامل
Type text here

نام: سهراب

نام خانوادگی: بهرامی طاقانکی

سمت: سرپرست شرکت آب و فاضلاب روستایی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

ایمیل: info2026(at)abfar-chb(dot)ir

تلفکس: 03832245207

آدرس پستی: شهرکرد، بلوارطالقانی، مجتمع ادارات، شرکت آب و فاضلاب روستایی، طبقه دوم اتاق 20

کد پستی: 8817654681

 

نام: محمد

نام خانوادگی: جلیل پیران

سمت: رییس اداره حراست

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: عمران

ایمیل: info5019(at)abfar-chb(dot)ir

تلفن: 03832222911

فاکس: 03832260107

آدرس پستی: شهرکرد، بلوارطالقانی، مجتمع ادارات، شرکت آب و فاضلاب روستایی، طبقه دوم اتاق 19

کد پستی: 8817654681

 

نام: بختیار

نام خانوادگی: قربانی

سمت: رییس اداره حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات

مدرک تحصیلی: لیسانس

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی

ایمیل: info3799(at)abfar-chb(dot)ir

تلفن: 03832250308 داخلی: 141

آدرس پستی: شهرکرد، بلوارطالقانی، مجتمع ادارات، شرکت آب و فاضلاب روستایی، طبقه سوم اتاق 32

کد پستی: 8817654681

 

نام: محمد

نام خانوادگی: اسعدی پور سامانی

سمت: رییس اداره فن آوری و سیستمهای اطلاعات جغرافیایی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: کامپیوتر

ایمیل: it(at)abfar-chb(dot)ir

تلفن: 03832250308 داخلی: 125

آدرس پستی: شهرکرد، بلوارطالقانی، مجتمع ادارات، شرکت آب و فاضلاب روستایی، طبقه دوم اتاق 14

کد پستی: 8817654681

 

نام: ایوب

نام خانوادگی: قاسمی

سمت: رییس اداره خدمات مشترکین و درآمد

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: عمران

ایمیل: info2933(at)abfar-chb(dot)ir

تلفن: 03832250308 داخلی: 157

آدرس پستی: شهرکرد، بلوارطالقانی، مجتمع ادارات، شرکت آب و فاضلاب روستایی، طبقه اول اتاق 12

کد پستی: 8817654681

 

نام: شهرام

نام خانوادگی: شکوهی

سمت: رییس اداره تحقیقات، بهره وری و تحول اداری

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی

ایمیل: info5020(at)abfar-chb(dot)ir

تلفن: 03832250308 داخلی: 124

آدرس پستی: شهرکرد، بلوارطالقانی، مجتمع ادارات، شکت آب و فاضلاب روستایی، طبقه سوم اتاق 31

کد پستی: 8817654681

 

نام: فرشته

نام خانوادگی: گودرزی

سمت: سرپرست اداره آمار،برنامه ریزی و بودجه

مدرک تحصیلی:  لیسانس

رشته تحصیلی: 

ایمیل: info2937(at)abfar-chb(dot)ir

تلفن: 03832250308داخلی: 131

آدرس پستی: شهرکرد، بلوارطالقانی، مجتمع ادارات، شرکت آب و فاضلاب روستایی، طبقه دوم اتاق 17

کد پستی: 8817654681

 

نام: نوربخش

نام خانوادگی: حیدری

سمت: رییس اداره بحران، بهداشت، ایمنی و محیط زیست

مدرک تحصیلی: لیسانس

رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط

ایمیل: info5025(at)abfar-chb(dot)ir

تلفن: 03832250308 داخلی: 149

آدرس پستی: شهرکرد، بلوارطالقانی، مجتمع ادارات، شرکت آب و فاضلاب روستایی، طبقه اول اتاق 6

کد پستی: 8817654681

 

نام: فرشاد

نام خانوادگی: متقی نیکو

سمت: رییس اداره روابط عمومی

مدرک تحصیلی: لیسانس

رشته تحصیلی: 

ایمیل: info8100(at)abfar-chb(dot)ir

تلفن: 03832250308 داخلی: 177

آدرس پستی: شهرکرد، بلوارطالقانی، مجتمع ادارات، شرکت آب و فاضلاب روستایی، طبقه اول

کد پستی: 8817654681

 

نام: محسن

نام خانوادگی: سعادتمند

سمت: مسئول دفتر هیات مدیره و مدیرعامل

مدرک تحصیلی: لیسانس

رشته تحصیلی: برق 

ایمیل: info8109(at)abfar-chb(dot)ir

تلفن: 03832250308 داخلی: 106

آدرس پستی: شهرکرد، بلوارطالقانی، مجتمع ادارات، شرکت آب و فاضلاب روستایی، طبقه دوم

کد پستی: 8817654681

 
تاریخ به روز رسانی:
1399/03/01
تعداد بازدید:
1841
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان چهارمحال و بختیاری
Powered by DorsaPortal